Een veilig,  prettig en opgeruimd  schoolklimaat

Leerlingen, leerkrachten en ouders hechten aan een goede sfeer in en om de school. Die sfeer is bepalend voor het welbevinden van een ieder en ook voor het leveren van goede prestaties. Daarom hebben wij enkele gouden regels in onze school afgesproken.

Wij, dat zijn leerlingen, leerkrachten en ouders:
 
  • gaan respectvol  (beleefd, open en eerlijk) met elkaar om.
  • hebben aandacht en zorg voor elkaar.
  • zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt.
Deze regels zijn nader uitgewerkt voor de school, de klas en de omgeving.  Klik hier.

Regels zijn er voor elkaar en met elkaar. Het handelen naar en handhaven van bovenstaande regels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.