Medezeggenschapsraad: (MR)
Deze raad bestaat voor onze school uit 6 leden. De samenstelling is als volgt:
3 leden namens de ouders en 3 leden namens het team.
De directrice heeft een adviserende taak en hoeft niet bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.
Om de 6 weken komt de raad (mr) bijeen voor een vergadering.
Deze raad heeft instemmings- en adviesrecht naar het bestuur in zaken als o.a.
-schoolgids
- formatieplan
- vakantierooster
- jaarplan
- sollicitatieprocedures (indien van toepassing)

Geleding ouders:
- Dhr. R. Pötgens
- Dhr. T.Beckers
- Dhr. D. Eisermann

Geleding personeel:
- Ellen van der Werf- Jongen
- Fienie Schulze -Pluijm
- Simone Weerts

Adviseur:
- Emmy Rutten