De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar:

Vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender, eventuele wijzigingen zullen middels een nieuwsbrief tijdig kenbaar gemaakt worden.

De standaard locatie van de MR bijeenkomsten is in de aula van de Egstraat. Aanvang 19:30 uur