Schoon en rein

Wij vinden het belangrijk om de school schoon en opgeruimd te hebben en te houden. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen.
Wij vinden het dus belangrijk om ook de leerlingen daarin een taak te geven.
Ook aan persoonlijke hygiŽne besteden wij aandacht. Wij verplichten leerlingen om na het naar de wc gaan hun handen te wassen.
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Ouders vervullen daarbij een vrijwillige rol en dat waarderen wij.
Wilt u ondersteuning bieden, zoek dan contact met Emmy Rutten.
Voor een korte toelichting op een luizenbehandeling klikt u hier.